Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
 
                           Dr. Végh Ádám
fogorvos
 
rendelése  
2016. augusztus 8-től 2016. augusztus 26-ig
                                      szünetel
 
 Helyettes:
 
Dr. Bejczy Katalin
 
Rendel:            Pannonhalma, Béke utca 1.
Rendelési idő:              

Bakonyszentlászló Szent László Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bakonyszentlászló Szent László Óvoda
Óv
odapedagógus munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A Helyi iparűzésiadó bevallást május 31-ig kell benyújtani!
A pályázat révén az Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark irányító szervezeteként a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság védjegyet adományoz azoknak a jellegzetes helyi növényi és állati eredetű alapanyagokból készült termékeknek, illetve kézműves termékeknek, amelyek a geopark területén készülnek, kapcsolódnak a geopark földtudományi örökségéhez és előállításuk a természettel összhangban történik.
Cimkék: 
Bakonyszentlászló község Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. október 28-án elfogadta
az étkezési térítési díjakról szóló 12/2015. (X.30.) rendeletét.
 
Tisztelt Szülők!
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés módosításról szóló 2015.évi LXIII. törvény szeptember 1-i hatállyal rendelkezik az óvodai térítési díj mentességének változásáról.
 
2015. szeptember 1-től térítésmentes óvodai étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (határozat alapján)
- tartósan beteg vagy fogyatékos (szakorvosi igazolás alapján)
Összefogással az iskoláért

Az iskola közös ügyünk országos projekthez kapcsolódóan intézményünk megmozdulás sorozatot szervezett a függőségek megelőzésére. Programunk neve: „Attól függ…” Célunk, minél több együttműködő szervezet, minél több felnőtt s gyermek bevonása a felvilágosító munkába, közösen végzett tevékenységek során. Elsősorban a helyi civil szervezeteket próbáltuk bevonni a partnerségbe, és rajtuk keresztül szándékoztuk megvalósítani a hálózatosodást.
A Bakonyszentlászlói Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB.) megállapítja, hogy Kovácsné Horváth Ibolya roma nemzetiségi önkor-mányzati képviselő mandátuma lemondás folytán megüresedett.
Helyébe Pusztai Sándorné, mint a szavazatszám szerinti sorrendben következő lép.
 
A napokban életbe lépett Országos Tűzvédelmi Rendelet értelmében - egyéb rendelkezések mellett - a lakosság számára a jövőben tiltott a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése.
 
Tájékoztatom a lakosokat, hogy településünkön ezen tevékenység szabályozása továbbra is a helyi rendelet (15/2011. /VI.28./ önkormányzati rendelete) alapján folyik, az alábbiakban felsorolt szabályok betartásával.
 
CsatolmányMéret
PDF ikon Helyi Esélyegyenlőségi Program3.2 MB
Fenyőfő Község Önkormányzat LEADER pályázaton közel 25 millió forintot a faluház felújítására és bővítésére amihez 11 millió forintot tettek hozzá saját forrásként. A beruházás közbeszerzési eljárás alá tartozik.
Kivitelező: Kivszer Kft
8200 Veszprém, Almádi u 3. fszt. 9.
Építtető: Fenyőfő Község Önkormányzat
8432 Fenyőfő, Kossuth utca 10.